Skip to content

Bedrijfsrecherche

Voor bedrijven en instellingen bestaan continu risico’s op verscheidene gebieden, waaronder onder meer op het gebied van personeel, concurrentie en debiteuren. Kennis, ervaring en inzet stellen de medewerkers van DMK in staat om uw organisatie te ondersteunen bij het beperken risico’s en het voorkomen van (verdere) schade.  Zo behoort niet alleen onderzoek naar de naleving van een relatie- en of concurrentiebeding tot de dagelijkse activiteiten van ons rechercheteam, maar ook de controle bij ziekteverzuim en het screenen van (toekomstige) medewerkers is een regelmatige activiteit.

Hieronder treft u een opsomming van diensten welke regelmatig door DMK worden verricht:

 • Screening van (potentiële) medewerkers, klanten en samenwerkingspartners
 • Controle onderzoeken, bijvoorbeeld bij ziekteverzuim of naar (buitendienst)medewerkers
 • Onderzoeken naar de naleving van een concurrentie- en of relatiebeding
 • Integriteits-, kredietwaardigheids- en regresonderzoeken
 • Locatie onderzoeken door middel van observaties en buurtonderzoeken
 • Onderzoeken naar woonfraude c.q. het gebruik en de bewoning van onroerend goed
 • Onderzoeken naar fraude en (interne) diefstal, bijvoorbeeld door middel van infiltratie
 • Onderzoeken naar verduistering, oplichting en bedrog.
 • Controle buitendienst medewerker door middel van volgacties / observaties

Is uw onderwerp niet vermeld? Wellicht vindt u deze wel onder de rubriek: Opsporing Nationaal & Internationaal of Familiair onderzoek. Anders neemt u vrijblijvend contact met één van onze rechercheurs op.

Logo DMK Recherche

Benader mij

  Hoofdkantoor Europa / Nederland
  +31 (0)70 – 327 73 73
  +31 (0)70 – 444 22 62
  contact@dmkrecherche.nl