Skip to content
Over DMK Recherche
Over DMK Recherche
Over DMK Recherche

Over DMK Recherche

DMK is een particulier recherchebureau met een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Onze rechercheurs zijn allen gediplomeerd en hebben vanuit een screening toestemming van de regionale Politie Den Haag, Dienst Korpscheftaken, om als onderzoeker actief te mogen zijn.

De bedrijfsvoering en naleving van wet- en regelgevingen door DMK wordt jaarlijks aan een audit onderworpen door de onafhankelijke Stichting N’Lloyd. De jaarlijkse goedkeuring heeft geresulteerd in toekenning van het Keurmerk Particuliere Onderzoeksbureaus van de – door de Nederlandse overheid erkende – Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB), waaraan DMK vanaf haar oprichting in 2005 is verbonden.

Bovenstaande kwalificeringen leiden er zonder meer toe dat de bevindingen van onze rechercheurs worden toegelaten in gerechtelijke procedures en in veel gevallen dienen als (onomstotelijk) bewijs.

Daarbij hechten onze rechercheurs (logischerwijs) veel waarde aan betrouwbaarheid en vanuit hun beroepsethiek weten zij als geen ander hoe belangrijk (persoons)gegevensbescherming is. Op (dossier)informatie is te allen tijde een geheimhoudingsverplichting van kracht en onderzoeken worden te allen tijde conform de Privacygedragscode voor onderzoeks- en recherchebureaus en de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wpbr) verricht.

Onze rechercheurs beschikken ieder over specifieke kennis en vaardigheden welke jarenlang zijn opgedaan bij gerenommeerde Nederlandse opsporingsdiensten en onderzoeksbureaus, maar aanvullend door het inmiddels alweer meer dan 10 jaar verrichten van structureel oplossingsgericht onderzoek  bij DMK, waardoor efficiënt, kwalitatief goed en doelgericht onderzoek wordt gedaan.

Dagelijks worden door onze particuliere rechercheurs – binnen en buiten Nederland – onderzoeken met verscheidene uitgangspunten voor even grote verscheidenheid aan clientèle verricht, waaronder voor notarissen, overheden, gemeenten, advocaten, particulieren en diverse andere organisaties.

Logo DMK Recherche

Benader mij

    Hoofdkantoor Europa / Nederland
    +31 (0)70 – 327 73 73
    +31 (0)70 – 444 22 62
    contact@dmkrecherche.nl