Skip to content

Werkwijze

DMK hanteert een heldere werkwijze conform de Nederlandse wet- en regelgevingen. Het inschakelen van een recherchebureau is een belangrijke beslissing die u vrijwel zeker niet elke dag neemt. Een gedegen advies van deskundige en ervaren rechercheurs omtrent de (on)mogelijkheden is hierbij belangrijk, maar nog belangrijker is om op voorhand duidelijk te hebben wat de mogelijke consequenties en de uitkomsten van het onderzoek kunnen zijn.

Hieronder is in een stappenplan aangegeven wat u op welk moment van ons kunt verwachten.

 • Middels een e-mail of brief stelt u DMK op de hoogte van uw interesse naar onze diensten. Belangrijk is dat hieruit uw identiteit en contactgegevens blijken, maar ook wat de redenen van uw verzoek zijn en wat uw relatie tot de te onderzoeken persoon en of onderneming is. Ook is het belangrijk om in dit bericht de gewenste wijze van communiceren aan te geven. Immers kan het zo zijn dat iemand in uw omgeving niet(s) van uw verzoeken mag weten.

  Uitsluitend op basis van deze informatie kunnen wij beoordelen of onze rechercheurs u van dienst mogen en kunnen zijn binnen de kaders van de Nederlandse wet- en regelgevingen.

  Uiteraard behandelen wij alle informatie strikt vertrouwelijk. Ondoorzichtige opdrachten en opdrachten met een dubieus karakter en of verband houdend met criminele activiteiten door u als opdrachtgever of aan u verbonden derden, zullen niet in behandeling worden genomen.

Logo DMK Recherche

Benader mij

  Hoofdkantoor Europa / Nederland
  +31 (0)70 – 327 73 73
  +31 (0)70 – 444 22 62
  contact@dmkrecherche.nl