Skip to content

Organisatie & Informatie

Het is mogelijk om onze afgevaardigden uw vraagstelling vrijblijvend voor te leggen, maar hierbij is het van belang dat u uw casus schriftelijk aan ons voorlegt. U kunt hiervoor het contactformulier onder uw verzoek, aan de rechterzijde van deze pagina, hanteren maar ook een e-mail of brief zenden.

Wij zullen uitsluitend verzoeken in behandeling nemen indien u uw identiteit bij ons bekend maakt. Dit is conform de wet- en regelgevingen, maar ons inziens vooral uit veiligheid voor alle betrokkenen. Een rechercheur neemt uitsluitend legitieme verzoeken in behandeling en zal bepalen of een wettelijke grondslag voor onderzoek bestaat en dit aan u kenbaar maken, waarna een verdere intake in gang kan worden gezet. Uiteraard worden alle verzoeken en aangeleverde (persoons- en of bedrijfs)gegevens volledig / strikt vertrouwelijk behandeld.

Verder treft u hieronder informatie over onze organisatie en verwijzingen naar andere instanties.

 • Voor het verlenen van particuliere recherchediensten beschikt onze organisatie over de in Nederland wettelijke verplichte POB- vergunning, welke is uitgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid: POB 1001. De afkorting POB staat voor Particulier Onderzoeksbureau.

Logo DMK Recherche

Uw verzoek voorleggen

  DMK Recherche & Advies BV
  Postbus 1184
  2260 BD Leidschendam
  Holland / The Netherlands

  © Copyright DMK Recherche 2005 – 2024