Skip to content

Nationale & Internationale Opsporing

Een rechercheur heeft een veelzijdig beroep en is doorgaans gespecialiseerd en ervaren in meerdere vormen van onderzoek en in de toepassing van diverse onderzoeksmethodieken. Ons kantoor beschikt over rechercheurs met een uitgebreid wereldwijd netwerk en met jarenlange ervaring in het nationale en internationale onderzoeks- en opsporingswerk wat is opgedaan bij Nederlandse opsporingsdiensten en diverse onderzoeks- en expertisebureaus.

DMK heeft hierdoor veel ervaring in (internationale) opsporingsonderzoeken. Door ons Team Grootschalige Opsporing (TGO) worden dagelijks wereldwijd personen gelokaliseerd en desgewenst benaderd. Ook worden zowel nationaal als internationaal onderzoeken naar de (dagelijkse) activiteiten c.q. bezigheden en vermogensbestanddelen van personen verricht door middel van observaties, databank onderzoek en diepgaand tactisch onderzoek.

In veel landen bestaan Wetten en regels voor particulier onderzoek. Omdat onze buitenlandse rechercheurs over de juiste vergunning(en) en kwalificeringen beschikken – en binnen hun werkgebied conform de lokale wet- en regelgevingen opereren – zal het onderzoek wettig geschieden en zullen verkregen bewijzen worden toegelaten in gerechtelijke procedures.

Onze rechercheurs zijn actief voor Nederlandse en buitenlandse organisaties, waaronder onder meer (semi)overheidsinstellingen, notarissen, advocaten, bedrijven en particulieren.

Hieronder vindt u een selectie van de meest voorkomende vormen van onderzoek.

 • Screening van bedrijven en personen
 • Opsporen van verdwenen en vermiste personen, middelen, voertuigen en schepen
 • Locatie onderzoeken door middel van observaties en omgevingsonderzoeken
 • Inter(nationaal) opsporen van personen zonder officiële (woon)registratie in de BRP
 • Controle onderzoeken, bijvoorbeeld naar de gedragingen en bezigheden van personen
 • Integriteits-, kredietwaardigheids- en regresonderzoeken
 • Onderzoeken naar woonfraude c.q. het gebruik en de bewoning van onroerend goed
 • Onderzoek naar fraude, diefstal, verduistering, oplichting en bedrog

Is uw onderwerp niet vermeld? Wellicht vindt u deze wel onder de rubriek: Familiair onderzoek of Bedrijfsrecherche Anders neemt u vrijblijvend contact met één van onze rechercheurs op.

Logo DMK Recherche

Benader mij

  Hoofdkantoor Europa / Nederland
  +31 (0)70 – 327 73 73
  +31 (0)70 – 444 22 62
  contact@dmkrecherche.nl